ONLINE PERSONAL TRAINING EĞİTİMİ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim yaşantısında da birçok yenilik meydana geldi.

online-eduOnline/Uzaktan eğitim (E-learning, e-eğitim kavramları da yaygın olarak ve zaman zaman birbirlerini yerine kullanılıyor) bu yeniliklerden biri.

1990'larda bilgisayar temelli eğitim programları ortaya çıktı. Öncelikle Amerika'da uygulanmaya başlanan bu programlar daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de YÖK denkliği bulunan birçok uzaktan eğitim programı mevcut.

Uzaktan eğitim, ders veren kişi ile öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı eğitim sistemini anlatan bir terimdir. Öğrenci bir bilgisayar yardımıyla derslerini takip edebilir. United States Distance Learning Association 2004 yılında yapmış olduğu uzaktan eğitim tanımı şu şekildedir:

"Uzaktan eğitim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. USDLA, öğretmen ve öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğunu belirterek bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerektiğinin altını çizer."

Her yıl online eğitim alan öğrencilerin sayısı artıyor. Her geçen gün daha çok devlet üniversitesi ve özel üniversite uzaktan eğitim programları açıyor.

Tam zamanlı çalışanlar ve yurtdışında eğitim görmek isteyip buna imkân bulamayanlar için uzaktan eğitim ideal bir seçenek.

Bağımsız, tek başına ders çalışabilenlerin uzaktan eğitim alarak lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmaları mümkün.

Her ne kadar uzaktan yapılsa, öğretmen ve öğrenci arasında mesafe olsa da, uzaktan eğitim örgün öğretimden daha az etkili bir eğitim şekli değildir. Uzaktan eğitimde özel olarak hazırlanmış materyaller kullanılır. Öğrenciler uzaktan öğretimin yapısını kavradıktan sonra örgün öğretimden farklı bir etkinlikte olmadığını görmektedir.