PERSONAL TRAINER SERTIFIKASI

Genel olarak spor programlarında bir çok aşama ve metod bulunur. Bu aşama ve metodların spor programlarına uygulanışı ve hareketlerin seçimi, kişiye özel olarak hesaplanır ki, burada kişinin fiziki kondisyonu, spora başlama yaşı, spor deneyimi ve sağlık durumu gibi birçok kriterin de değerlendirilmesi gerekir. Tüm dünyada kısaca ‘’PT ya da PC’’ diye bilinen (Personal Trainer-Personal Coach) ‘’ Özel veya Kişisel Antrenörlük - Koçluk anlamına gelir.’’ Antrenörlük mesleğinin üst ihtisası olarak kabul edilir ve kişi için yukarıda belirtilen tüm planlamaları yapar ve uygular. Dünya’nın birçok yerinde PC ler sertifikasız olarak çalışırlar ve daha çok kişisel ilişkileri ile beğenildikleri taktirde özel olarak kiralanırlar. Sertifikalı olan PC ünvan olarak ‘’CPC’’ (Certified Personal Coach) Türkçesi ‘’Sertifikalı Kişisel Koç’’ anlamına gelen kısaltmayı kullanırlar. PC, bir üye veya sporcuya antrenman programı hazırlamadan önce kişinin ne amaçla bu hizmeti istediğini çok dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. Kişi; Profesyonel bir sporcu, sadece kondüsyonunu geliştrmek isteyen bir birey, aşırı kilolu bir kişi veya zayıf düşmüş güçsüz bir sedanter, daha önce hiç ağırlık antrenmanı yapmamış bir kişi, uzun yıllar spor yaptıktan sonra sporu tamamen bırakmış ve yeniden başlamak isteyen bir kişi ya da daha farklı senaryolarla bir PC ye ihtiyaç duyan bir birey olabilir. İşi doğru ve beklenen şekilde gerçekleştirmek için ilk adımda aşağıdakiler yapılmalıdır. 1) Kişi bir doktora gönderilerek, ağırlık antrenmanları ve kardiyovasküler çalışmalar yapmasına bir sakınca olup olmadığı belirlenir. Yasal güvence için kişinin doktorundan böyle bir raporun yazılı olarak alınması ülkemizde henüz uygulanmıyor olsa da Avrupada ve Amerikada önem arz etmektedir. Ayrıca bu durum riskler açısından Koç üzerindeki yasal sorumlulukları da azaltacaktır. 2) Kişi sonraki adımda antrenör tarafından bazı testlere tabi tutulur. Bu testler kulüp veya antrenör imkanlarına göre değişkenlik gösterebileceği gibi genelde; Skin Fold Caliper Test (Deri Altı Yağ Dokusu Ölçümü), Total Fat Analayse & BMI tests (Toplam Yağ Analizi ve Vücut Kütle Testi), Eforlu ve Eforsuz haldeki nabız kayıtlarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması gibi metodlardır. Kişi profesyonel bir sporcu ise Cooper Testi gibi daha birçok antropometrik veya matematiksel ölçüm metodlarından yararlanılabilir. Egzersizlere başlandıktan sonraki aşamalarda da kişinin sergileyeceği performansın (kuvvette artış, nabız ve tansiyonda iyileşmeler v.s) kayıt altına alınmasına ve kişinin doktoru ile sürekli irtibat halinde kalarak rutin kontrollerine devam etmesinin sağlanması da takip edilmesi gereken bir süreçtir.